Tekstit

Alkuun muutama sana teoriaa: Yritysvastuun käsite 1950-luvulta nykypäivään

Kuva
Yritysten menestymistä kuvattiin pitkälle nykypäivään pelkästään taloudellisilla tunnusluvuilla ja seurattiin, kuinka omistajille tuotettu arvo kehittyi. Nykyään se ei riitä. Sidosryhmät haluavat tietää, millaisin keinoin yritys on voittonsa hankkinut ja miten se vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Mikä on yrityksen arvo sidosryhmille? Taloustieteen nobelisti Milton Friedman sanoi aikanaan kuuluisat sanansa, että ”yrityksen ainoa tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille”. Voittojansa yritykset tarvitsevat omistajiensa riskinoton palkitsemisen lisäksi myös kasvuun, investointeihin ja pahan päivän varalle. (Yritystoiminnan perusteet) Kansantalouden kannalta yritykset luovat työpaikkoja, lisäävät tuottavuutta, edistävät kehitystä, maksavat veroja ja käyvät ulkomaankauppaa. Kuluttajille puolestaan yritykset tuottavat tavaroita ja palveluita, joista kuluttaja voi valita ja valinnoillaan vaikuttaa kehitykseen. (Yritystoiminnan perusteet) Friedman tunnetaan vankkumattomana