Tekstit

Tästä blogista

Kuva
Tämä on blogi yritysvastuusta kaukomailla. Pohdimme yritysten kansainvälistymisen vastuullisuutta, erityisesti yritysvastuun riskimaissa Kaakkois-Aasiassa. Menestyäkseen Suomi tarvitsee kaikenkokoisia kasvavia, kansainvälisessä kaupassa pärjääviä ja vastuullisesti toimivia yrityksiä. Vastuullisuus on osa tämän päivän liiketoimintaa ja kilpailutekijä markkinoilla. Yritysten on markkinoille päästäkseen ja siellä pysyäkseen toimittava vastuullisesti ja osoitettava se sidosryhmilleen dokumentoinnin ja viestinnän keinoin. Vastuullinen yritys ottaa vastuun toimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Sen toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa. Sen toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset ja suositukset samoin kuin ammattiyhdistysliikkeen ja yritysten väliset puitesopimukset. Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristövaikutusten arvioi

Uusi yritysvastuuta kaukomailla käsittelevä blogimme on työn alla

Kuva
Vastuullista liiketoimintaa ja yritysvastuuta kaukomailla käsittelevä blogimme on työn alla. Odotellessa voit tutustua Vesinaisen aka Tanja Harjuniemen tarinaan työstä ja arjesta Indonesiassa. Tai muutamaan sanaan yritysvastuun käsitteistä 1950-luvulta nykypäivään . Pysy kuulolla!

Alkuun muutama sana teoriaa: Yritysvastuun käsite 1950-luvulta nykypäivään

Kuva
Yritysten menestymistä kuvattiin pitkälle nykypäivään pelkästään taloudellisilla tunnusluvuilla ja seurattiin, kuinka omistajille tuotettu arvo kehittyi. Nykyään se ei riitä. Sidosryhmät haluavat tietää, millaisin keinoin yritys on voittonsa hankkinut ja miten se vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Mikä on yrityksen arvo sidosryhmille? Taloustieteen nobelisti Milton Friedman sanoi aikanaan kuuluisat sanansa, että ”yrityksen ainoa tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille”. Voittojansa yritykset tarvitsevat omistajiensa riskinoton palkitsemisen lisäksi myös kasvuun, investointeihin ja pahan päivän varalle. (Yritystoiminnan perusteet) Kansantalouden kannalta yritykset luovat työpaikkoja, lisäävät tuottavuutta, edistävät kehitystä, maksavat veroja ja käyvät ulkomaankauppaa. Kuluttajille puolestaan yritykset tuottavat tavaroita ja palveluita, joista kuluttaja voi valita ja valinnoillaan vaikuttaa kehitykseen. (Yritystoiminnan perusteet) Friedman tunnetaan vankkumattomana